NepsyAutonoMia

Nepsy AutonoMia 

Tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta asiakkaille joiden elämänhallinta kaipaa ulkopuolista tukea, yleensä haasteita on kotona, koulussa, työssä tai perheen sisällä. 

Tavoitteena on tarjota valmennusta niin, että asiakkaan toimintakyky tai arki saadaan sujumaan ja mielekkäämmäksi niiltä osin joissa haasteita esiintyy, epätoivon tunteesta toivon löytämiseen. Tarjoamme myös ammatillista tukihenkilötoimintaa tai keskusteluapua ja ohjausta, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Virallista diagnoosia ei vaadita, tuen tarve voi ilmentyä muutenkin ja se riittää palvelun saamiselle. 

Katso tarkemmin TIETOA PALVELUISTA välilehdestä 

Yrityksen nimi tulee sanasta autonomia, eli oman arjen itsehallinto on pyrkimyksenä saavuttaa jokaisen asiakkaan elämässä joko yksilöllisesti tai perheenä yhdessä. 

Löytää yhdessä ne keinot ja oikeanlaiset tukielementit arkeen, joilla asiakas kokee pärjäävänsä ja selviytyvänsä.

Arvot 


1) Kunnioittaminen 

2) Yksilöllisyys 

3) Yhteistyö 

4) Toivon luominen 

Visio - On saada asiakkaan elämänhallintaa takaisin raiteilleen niiltä kohdin, joissa haasteita ilmenee ja pienin askelin kohti parempaa elämänlaatua. 

Luoda uskoa ja toivoa sisimpään, että asiakas pärjää ja osaa itse arkiset ja ympäristön vaatimukset. Koherenssin tunteen löytäminen on tärkeää, jotta mielekkyys ja motivaatio elämään säilyisi tai ylipäätään löytyisi. Koherenssin tunne tarkoittaa elämänhallinnan tunnetta, kuinka hyvin ymmärtää ympäristöään, sen merkityksiä ja hallitsee tilanteita. 

Itsehallinto on päämääränä saavuttaa jokaisen asiakkaan elämässä. Löytää ne keinot ja oikeanlaiset tukielementit arkeen, joilla asiakas kokee pärjäävänsä ja selviytyvänsä.