Miia Söderman


Yrittäjä, Sairaanhoitaja amk, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Lastensuojelun mentori, Koulunkäynnin ja aamu- iltapäivätoiminnan ohjaaja, Sihteerin at.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja amk sekä nepsyvalmentaja, sairaanhoitajan opinnoissa ja työssä syventynyt psykiatriaan. Työkokemusta on karttunut vuosien varrella päiväkodista, koulumaailmasta, sekä erityistarpeisten lasten ja nuorten lyhytaikaisesta hoidosta, lasten ja nuorten psykiatriasta sekä ammatillisena tukihenkilönä olemisesta. Myös sijaishuollon puolelta on karttunut ymmärrystä trauma ja kiintymysuhdehäiriön vaikutuksista lapsen kehitykseen ja psyykkiseen vointiin. Olen itse sijaisperheen äiti omien lasten lisäksi, ja sen kautta kokemusta myös sijaisvanhempien mentoroinnista ja rinnallakulkemisesta. 

Tärkeänä pidän että jokainen ihminen kokisi olevansa arvokas ja merkityksellinen tässä maailmassa, että jokaisella on oma paikkansa ja vahvuutensa, kunhan on avoin niitä löytämään ja etsimään. Kunnioittava ja arvostava kohtaaminen on edellytys luottamukselliselle suhteelle. Jokaisen ihmisen elämäntilannetta pitäisi kohdata yksilöllisesti, arvostavasti ja yrittää ymmärtää kokonaisuutta, minkä vuoksi arki ei suju, vuorokausirytmi saattaa olla päälaellaan ja toimintakyky mielekkääseen elämään on alentunut nepsyoireiden (add, adhd, tourette, autismin-kirjo), mielenterveyden haasteiden tai riippuvuuksien vuoksi. Usein arjen haasteisiin vain ajaudutaan, eikä ulospääsyä löydy itsestään tai läheistenkään tukemana. Silloin on tärkeää ottaa ulkopuolinen apu vastaan ja lähdetään miettimään yhdessä sopivia apukeinoja, jotta arki saataisiin askel askeleelta taas sujumaan. Valmennuksessa on tärkeintä ymmärtää se, että mikä sopii toiselle ja on hyvänä apuna, ei välttämättä toiselle samojen haasteiden kanssa olevalle sovikaan. Sen tähden yksilöllisesti suunniteltu valmennus, jota voidaan muokata vielä matkan varrella on paras ja toimivin keino saavuttaa tavoite.