Nepsy AutonoMia

Palveluun hakeutuminen 

Nepsy-valmennus palvelun saadakseen ei vaadita virallista diagnoosia. Riittää että on pulmia erilaisissa arjen asioissa, jotka vaikeuttavat merkittävästi asiakkaan omaa elämänlaatua. Valmennus aloitetaan aina yhteisellä palaverilla, jossa tehdään kirjallinen sopimus ja kirjataan tavoitteet ylös. Tavoite voi muuttua matkan varrella, edetään yksilöllisesti ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Valmennus aloitetaan arjen toimintakyky arviolla, jonka avulla kokonaisuus hahmottuu parhaiten sekä valmentajalle että asiakkaalle itselleen. Tapaamisissa edetään myös yksilöllisellä suunnitelmalla ja myös asiakkaan voimavaroja kuunnellen ja kunnioittaen. Tapaamiset on hyvä olla siinä ympäristössä jossa haasteita on eniten, kotona, koulussa tai muussa sovitussa paikassa. Palveluseteliasiakkaana ei veloiteta omavastuu osuutta. 

Palvelusetelimahdollisuus on tällä hetkellä Porin perusturvan alueella vain lapsilla ja nuorilla. Palvelusetelimahdollisuutta kannattaa kysyä esimerkiksi oman koulun kouluterveydenhuollon kautta (saa tietoa ja asiaa eteenpäin) tai perheneuvolan kautta. 

Aikuisten osalla kannattaa kysyä sosiaalitoimesta mahdollisuutta tukea palvelun saamiseksi. 

Ammatillinen tukihenkilö sekä keskusteluapu palveluun voi hakeutua itsemaksavana asiakkaana (hinnaston saa pyydettäessä) palveluseteli mahdollisuutta liittyen tukihenkilö tai keskustelutukeen vasta selvitellään ja ilmoitetaan tänne heti kun varmistus tulee asiasta. 

Nepsy AutonoMia on kunnan hyväksymä ja kriteerit täyttävä yksityinen palveluntuottaja. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevia sosiaali - ja terveyspalveluita. Palvelusetelin saanut asiakas voi palse.fi - portaalissa tarkastella saamansa palvelusetelin tietoja ja vertailla palveluntuottajia. Palveluseteliä kannattaa kysyä kunnan hoitavalta taholta!

www.palse.fi

Hinta määräytyy aina tunti-hinnan mukaisesti, sisältäen valmennuksen kaikki kulut (valmennus, palaverit, yhteydenpito koko valmennuksen ajan, raportit, verkostoyhteistyön). Ajokilometrit sisältyy aina 100kilometriin asti kuukauden ajalta 1 - 31 pvä. Sen jälkeiset kilometrit niin että laskutetaan seuraavilta 100km aina 10euroa. 

Valmennuksesta tai ammatillisesta tukihenkilö tai keskusteluavusta ei kerry siis mitään yllättäviä kuluja kun kaikki sisältyy tuntihintaan, lukuunottamatta 100km ylittävää kilometritaksaa.